News

04 May 2017 laia

Nuusuitreiking: PPS deel in 2016 meer as R2,7 miljard se wins aan lede toe in 'n strawwe ekonomiese klimaat

Hi

PPS, die finansiëledienstemaatskappy wat uitsluitlik op gegradueerde beroepslui ingestel is, se totale winstoedeling aan PPS-lede* het vir die 2016 finansiële jaar oor die R2.7 miljard beloop. Dit bring die totale kumulatiewe winstoedeling aan lede oor die afgelope tien jaar op R22.5 miljard te staan.

Izak Smit, PPS se Uitvoerende Hoof, sê dat 2016 ‘n baie onbestendige jaar was, nie net vir die land nie maar vir die hele wêreld. “Plaaslik het ons wisselvalligheid in die waarde van die Rand ervaar, terwyl ons elders gesien het hoe die Verenigde Koninkryk gestem het om die Europese Unie te verlaat en hoe daar ‘n dramatiese en onverwagte uitslag in die VSA se presidensiële verkiesing was. PPS is egter nie deur hierdie onverwagte uitkomste geraak nie – trouens, die maatskappy het in dié onsekere tye sterk gestaan en sy lede mildelik beloon.”

...

Izak Smit – Uitvoerende Hoof van PPS

Sien asseblief die volle nuusuitreiking en ‘n skakel na die video hieronder vir verdere inligting.

Smit sal volgende week beskikbaar wees vir onderhoude om die volgende te bespreek;

 • ‘n Oorsig van die 2016 PPS finansiële resultate
 • ‘n Verduideliking van die onderlinge model
 • Waarom hy glo dat die onderlinge model relevant is vir Suid-Afrika
 • Hoe PPS lede ‘n unieke waarde-aanbod geniet deur al die wins van PPS te deel
 • Skakel my gerus indien jy ‘n onderhoud met Smit wil voer en ek sal dit graag vir jou rëel.

  Nuusuitreiking:

  PPS DEEL IN 2016 MEER AS R2.7 MILJARD SE WINS AAN LEDE TOE IN ‘N STRAWWE EKONOMIESE KLIMAAT

  04 Mei 2017: PPS, die finansiëledienstemaatskappy wat uitsluitlik op gegradueerde beroepslui ingestel is, se totale winstoedeling aan PPS-lede* het vir die 2016 finansiële jaar oor die R2.7 miljard beloop. Dit bring die totale kumulatiewe winstoedeling aan lede oor die afgelope tien jaar op R22.5 miljard te staan.

  Izak Smit, PPS se Uitvoerende Hoof, sê dat 2016 ‘n baie onbestendige jaar was, nie net vir die land nie maar vir die hele wêreld. “Plaaslik het ons wisselvalligheid in die waarde van die Rand ervaar, terwyl ons elders gesien het hoe die Verenigde Koninkryk gestem het om die Europese Unie te verlaat en hoe daar ‘n dramatiese en onverwagte uitslag in die VSA se presidensiële verkiesing was. PPS is egter nie deur hierdie onverwagte uitkomste geraak nie – trouens, die maatskappy het in dié onsekere tye sterk gestaan en sy lede mildelik beloon.”

  Hy voeg by dat bo en behalwe die PPS-Winsdelingsrekeningtoedeling van R2.7 miljard, ‘n verdere R2.4 miljard in 2016 by wyse van voordele (eise ingesluit) aan lede uitbetaal is.

  PPS-lede geniet ‘n unieke waarde-aanbod omdat lede in al die wins van die PPS Groep deel. Hierdie wins bou gedurende hul werklewens op en by aftrede** kan hulle hierdie opgelope fondse na PPS Investments laat oordra vir verdere beleggingsgroei. “In 2016 het meer as 4 000 PPS-lede miljoenêrs geword net deur die wins wat aan hul PPS-Winsdelingsrekenings toegedeel is.”

  Smit sê verder dat die maatskappy in 2016 beduidende groei ervaar het, en dat die aantal nuwe lede met 9% gestyg het – met 61% van hierdie nuwe lede onder die ouderdom van 30. Boonop het die Groep se totale bates tot R31.4 miljard toegeneem (bates onder bestuur uitgesluit). Dit is die hoogste totaal in die maatskappy se geskiedenis. Die Groep se beleggingsarm, PPS Investments, het in 2016 die bates onder sy bestuur met 16% tot R25 miljard laat klim. Dit illustreer die toenemende aptyt van Suid-Afrika se gegradueerde beroepslui vir PPS se unieke diens en benadering.

  PPS is nie soos die meeste finansiëlediensteverskaffers in Suid-Afrika op die effektebeurs genoteer nie en het geen eksterne aandeelhouers nie. Die maatskappy word volgens die beginsel van onderlingheid bedryf, en al PPS se wins word jaarliks aan PPS-lede toegedeel by wyse van toedelings aan hul PPS-Winsdelingsrekenings.**

  Die belangstelling in die onderlinge model neem wêreldwyd toe, met die totale markaandeel van onderlinge en koöperatiewe versekeraars wat volgens die jongste statistiek van die International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF) van 24.1% in 2007 tot 26.7% in 2015 gestyg het.

  Shaun Tarbuck, Uitvoerende Hoof van die ICMIF, sê dat onderlinge en koöperatiewe versekeraars oor die afgelope paar jaar baie goed presteer het namate hulle hul globale teenwoordigheid bly uitbrei het, soos weerspieël deur ‘n styging in die totale aantal polishouers wat bedien word en mense wat reg oor die wêreld in diens is. “Onderlinge en koöperatiewe maatskappye wys toenemend hoe relevant hulle op streekvlak is, met ‘n groeiende invloed in die Afrika-mark.”

  “Ons is verheug oor PPS se prestasie gedurende 2016, veral gegewe die uitdagende ekonomiese toestande. Hierdie resultate weerspieël die voordele verbonde aan lidmaatskap van ‘n finansiëledienstegroep wat onderling bedryf word. Namate die PPS-besigheid verder groei, baat ons lede* voortdurend daarby deurdat hulle finansiële gemoedsrus het en al die maatskappy se wins aan hulle toegedeel word,” sluit Smit af.

  * PPS-lede met kwalifiserende produkte

  ** Die PPS-Winsdelingsrekening vestig vanaf ouderdom 60. Vorige prestasie is nie noodwendig ‘n aanduiding van toekomstige prestasie nie.

  PPS is ‘n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste.

  -Einde-

  Related Photos

  Related Videos

  Share This Article

  Addisionele inligting:

  PPS het meer as 350 000 lede met toegang tot ’n omvattende reeks finansiële en gesondheidsorgprodukte wat spesifiek aangepas is om in die behoeftes van gegradueerde beroepslui te voorsien.

  PPS is die grootste Suid-Afrikaanse maatskappy van sy soort wat nog ’n onderlinge struktuur handhaaf, wat beteken dat dit suiwer tot voordeel van sy lede bestaan. PPS lede met kwalifiserende produkte kan dus deel in die winste van PPS Insurance deur middel van jaarlikse toedelings aan die unieke PPS-Winsdelingsrekening, en diegene wat ook oor PPS Investments-produkte asook kwalifiserende PPS Provider-produkte beskik, kan ook in die winste van PPS Investments deel.

  PPS-lidmaatskap verleen toegang tot die volgende beproefde en betroubare produkte en dienste: PPS Insurance, PPS Short-Term Insurance, PPS Financial Planning, PPS Investments en Profmed Mediese Skema. Besoek www.pps.co.za vir meer inligting.

  PPS is ’n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste