News

18 May 2017 laia

Nuusuitreiking: SA gegradueerde beroepslui het min vertroue dat onderwysstelsel NOP-doelwitte sal bereik

Hi

Een van die verklaarde doelwitte van die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) is vir 90% van graad 3-, 6- en 9-leerders om teen 2030 vyftig present of meer in jaarlikse nasionale beoordelings van geletterdheid, wiskunde en wetenskap te behaal. Toe hulle gevra is of hierdie doelwit realisties is, het slegs 26% van Suid-Afrikaanse gegradueerde beroepslui bevestigend geantwoord. Die opname is onder bykans 6 000 gegradueerde beroepslui gedoen deur PPS, die verskaffer van finansiële dienste wat op gegradueerde beroepslui fokus.

Volgens Motshabi Nomvethe, Tegniese Bemarkingspesialis by PPS, is hierdie uitslag kommerwekkend. “Daar is duidelik baie min vertroue in die onderwysstelsel. Meer as die helfte (54%) van die 74% van respondente wat aangedui het dat hierdie doelwitte nie realisties was nie, het aangevoer dat die hoofrede hiervoor is dat die onderwysstelsel ontoereikend is. Vier-en-twintig present het gesê dat daar ‘n tekort aan onderwysers van gehalte is.”

...
PPS Gegradueerde Beroepslui Indeks – Infographic

Sien asseblief die volle nuusuitreiking hieronder vir verdere inligting. Jy is welkom om die infographic aan die linkerkant af te laai en gebruik.

Nomvethe is ook beskikbaar vir onderhoude om die volgende te bespreek;

  • Wat die opname openbar oor gegradueerde beroepslui se vertroue dat die NOP-doelwitte vir skoolleerders om in 2030 50% of meer vir geletterdheid, wiskunde en wetenskap te behaal
  • Moontlike redes waarom Suid-Afrikaanse beroepslui min vertroue in die onderwysstelsel het
  • Die belangrike rol wat onderwysers in die onderwysstelsel speel
  • Wat die respondent se mening is oor gratis onderwys in Suid-Afrika

Skakel my gerus indien jy ‘n onderhoud met Nomvethe wil voer en ek sal dit graag vir jou reël.

Nuusuitreiking:

SA GEGRADUEERDE BEROEPSLUI HET MIN VERTROUE DAT ONDERWYSSTELSEL NOP-DOELWITTE SAL BEREIK

18 Mei 2017: Een van die verklaarde doelwitte van die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) is vir 90% van graad 3-, 6- en 9-leerders om teen 2030 vyftig present of meer in jaarlikse nasionale beoordelings van geletterdheid, wiskunde en wetenskap te behaal. Toe hulle gevra is of hierdie doelwit realisties is, het slegs 26% van Suid-Afrikaanse gegradueerde beroepslui bevestigend geantwoord. Die opname is onder bykans 6 000 gegradueerde beroepslui gedoen deur PPS, die verskaffer van finansiële dienste wat op gegradueerde beroepslui fokus.

Volgens Motshabi Nomvethe, Tegniese Bemarkingspesialis by PPS, is hierdie uitslag kommerwekkend. “Daar is duidelik baie min vertroue in die onderwysstelsel. Meer as die helfte (54%) van die 74% van respondente wat aangedui het dat hierdie doelwitte nie realisties was nie, het aangevoer dat die hoofrede hiervoor is dat die onderwysstelsel ontoereikend is. Vier-en-twintig present het gesê dat daar ‘n tekort aan onderwysers van gehalte is.”

Van die redes hiervoor sluit ‘n gebrek aan kommunikasie en koördinasie tussen staatsdepartemente binne die onderwysstelsel in, sê Nomvethe. “Uit ‘n infrastruktuuroogpunt is daar as gevolg van veral verstedeliking en ‘n groeiende bevolking talle nuwe behuisingsontwikkelings, maar dit word nie deur ander infrastruktuur soos skole, biblioteke, gesondheidsorg- of ontspanningsgeriewe ondersteun nie. Dit word dikwels aan die begin van die jaar gesien wanneer kinders vir graad 1 ingeskryf moet word en daar nie genoeg ruimte in die skole is om al die kinders te aanvaar nie. Ander probleme is onder meer die gereelde verandering van die skoolleerplan en geen duidelike beleidsrigting binne die onderwysstelsel,” verduidelik sy.

Dit is noodsaaklik om die regte onderwysers met die nodige tegniese en persoonlike vaardighede te hê, sê sy. “Behoorlike opleiding en integrasie van onderwysers in die onderwysstelsel is van kardinale belang. Dit is waar internskappe en mentorskapprogramme vir studente-onderwysers ‘n groot verskil kan maak. Studente-onderwysers moet aangemoedig word om gedurende hul vakansie aan internskappe deel te neem om waardevolle werkervaring op te doen voordat hulle begin werk. Deurlopende evaluering en ontwikkeling van bestaande onderwysers sal ook verseker dat onderwysstandaarde gehandhaaf word.”

Die openbare persepsie van die onderwysberoep moet ook verander, vervolg sy. “Daar moet meer respek vir ons onderwysers wees sodat die jeug aangemoedig word om die beroep te betree en daarna in die beroep en die land te bly. Die belangrikheid van die onderwysberoep moet nie onderskat word nie. Faktore soos onderwysers se salarisse, werktoestande, geleenthede vir ontwikkeling en beurse, ens. moet evalueer word as ons onderwysers van gehalte wil werf, motiveer en in die land wil hou. Aansporings kan moontlik ook ingestel word as ‘n manier om prestasie en goeie slaagsyfers te beloon.”

Toe die respondente gevra is hoe die regering fondse vir gratis onderwys in die land moet verkry, het 38% geantwoord dat gratis onderwys eenvoudig nie ‘n lewensvatbare oplossing in ‘n ontwikkelende land soos Suid-Afrika is nie.

Dit is ‘n realistiese uitslag, sê Nomvethe. “Ons moet almal onthou dat alhoewel sekere elemente van ons ekonomie Eerstewêrelds is, ons hoofsaaklik ‘n ontwikkelende land is en nie dieselfde verwagtinge of voorregte as ‘n Eerstewêreldland kan hê nie. In ‘n Eerstewêreldland is gratis onderwys wel moontlik, maar in Suid-Afrika moet die Nasionale Begroting aan ander prioriteite soos maatskaplike toelaes, gesondheidsorg en behuising toegedeel word en ons finansiële hulpbronne is dus reeds onder druk.”

Oor die onderwerp van die befondsing van gratis onderwys het 33% van die respondente gesê staatsbesteding moet aangepas word om meer fondse vir onderwyssubsidies beskikbaar te stel. Nomvethe wys op data van die Nasionale Tesourie wat aangetoon het dat Suid-Afrika in die 12 maande geëindig Maart 2016 ‘n bedrag van R213,7 miljard aan basiese onderwys bestee het. Dit is gelykstaande aan ongeveer 15% van die totale begroting. Dit sal na verwagting oor die volgende drie belastingjare met gemiddeld 7,4% per jaar styg. Data van die Verenigde Nasies toon ook dat Suid-Afrika meer as die VSA, VK en Duitsland aan onderwys bestee.

Hierdie syfers toon duidelik dat ‘n aansienlike bedrag van die Begroting aan onderwys gaan. Die werklike kwessie is dus nie gratis onderwys nie, maar hoe die huidige begroting vir onderwys bestee word, sê Nomvethe.

Vyftien persent van die respondente het ook gesê studentelenings behoort teen heelwat laer rentekoerse aangebied te word. Die huidige studenteleningsaanbod moet hersien word, sê Nomvethe. “Die meeste studente kom uit arm huise waar ouers nie hoër onderwys kan bekostig nie en nie die middele of bates het om sekuriteit vir hierdie lenings te verskaf nie. Die studenteleningstelsel moet dus meer buigsaam wees en vir die bestaande demografie voorsiening maak.”

Die resultate van die jongste PPS-opname toon dat, vir gegradueerde beroepslui om meer vertroue in die onderwysstelsel te hê en om selfs meer geskoolde beroepslui te lewer, veral op die gebied van die wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde, daar meer inisiatiewe moet wees wat op die verbetering van die onderwysstelsel gerig is, sê Nomvethe.

-Einde

Related Photos

Share This Article

Bykomende inligting:

PPS het meer as 350 000 lede met toegang tot ’n omvattende reeks finansiële en gesondheidsorgprodukte wat spesifiek aangepas is om in die behoeftes van gegradueerde beroepslui te voorsien.

PPS is die grootste Suid-Afrikaanse maatskappy van sy soort wat nog ’n onderlinge struktuur handhaaf, wat beteken dat dit suiwer tot voordeel van sy lede bestaan. PPS lede met kwalifiserende produkte kan dus deel in die winste van PPS Insurance deur middel van jaarlikse toedelings aan die unieke PPS-Winsdelingsrekening, en diegene wat oor kwalifiserende PPS Provider-produkte beskik, kan ook in die winste van PPS Investments deel.

PPS-lidmaatskap verleen toegang tot die volgende beproefde en betroubare produkte en dienste: PPS Insurance, PPS Short-Term Insurance, PPS Financial Planning, PPS Investments en Profmed Mediese Skema. Besoek www.pps.co.zavir meer inligting.

PPS is ’n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste.