News

24 Apr 2017 laia

SA Gegradueerde professionele persone stem saam dat millenniërs ander leierskap benodig

Hi

‘n Onlangse opname het bevind dat 34% van gegradueerde professionele persone van mening is dat millenniërs ‘n ander leierskapstyl benodig om in die werkplek te floreer en dat maatskappye by hierdie nuwe manier om met millenniërs te werk, moet aanpas. Die opname is onder nagenoeg 6 000 professionele persone gedoen deur PPS, die finansiëlediensteverskaffer wat op gegradueerde beroepslui fokus.

Motshabi Nomvethe, Tegniese Bemarkingspesialis by PPS, sê dat dit baie positief is om te sien dat hierdie professionele persone die feit erken dat millenniërs leiding en mentorskap benodig om in die werkomgewing suksesvol te wees. “Daar bestaan ‘n mate van omstredenheid oor hoe die nuwe generasie (millenniërs) in die werkplek funksioneer, maar gelukkig besef Suid-Afrikaanse professionele persone dat hierdie generasie eenvoudig dinge op ‘n ander manier doen en, as die maatskappy gewillig is om hierby aan te pas, kan hulle ‘n suksesvolle werkverhouding bewerkstellig.”

...
PPS – Infographic

Sien asseblief die volle mediaverklaring hierdonder vir verdere inligting.

Nomvethe is beskikbaar vir onderhoude om die volgende te bespreek;

  • Wat die opname openbaar het oor millenniërs in die werkplek
  • Waarom dit belangrik is dat werkplekke die werkstyl van millenniërs akkommodeer
  • Of pofessionele persone voel dat nuwe gegradueerdes voldoende voorberei is vir die werkplek
  • Die waarde van internskappe en mentorskap progamme vir die millenniër generasie

Indien jy ‘n onderhoud met Nomvethe wil voer, kontak my gerus en ek sal dit graag vir jou reël.

Jy is welkom om die infographic aan die linkerkant af te laai en te gebruik

Mediaverklaring:

SA GEGRADUEERDE PROFESSIONELE PERSONE STEM SAAM DAT MILLENNIËRS ANDER LEIERSKAP BENODIG

24 April 2017: ‘n Onlangse opname het bevind dat 34% van gegradueerde professionele persone van mening is dat millenniërs ‘n ander leierskapstyl benodig om in die werkplek te floreer en dat maatskappye by hierdie nuwe manier om met millenniërs te werk, moet aanpas. Die opname is onder nagenoeg 6 000 professionele persone gedoen deur PPS, die finansiëlediensteverskaffer wat op gegradueerde beroepslui fokus.

Motshabi Nomvethe, Tegniese Bemarkingspesialis by PPS, sê dat dit baie positief is om te sien dat hierdie professionele persone die feit erken dat millenniërs leiding en mentorskap benodig om in die werkomgewing suksesvol te wees. “Daar bestaan ‘n mate van omstredenheid oor hoe die nuwe generasie (millenniërs) in die werkplek funksioneer, maar gelukkig besef Suid-Afrikaanse professionele persone dat hierdie generasie eenvoudig dinge op ‘n ander manier doen en, as die maatskappy gewillig is om hierby aan te pas, kan hulle ‘n suksesvolle werkverhouding bewerkstellig.”

Millenniërs gaan dominante spelers in die werkmag word namate ouer generasies aftree en die jonger generasie hierdie posisies vul. Millenniërs is ook beter opgevoed as vorige generasies – 89% van hierdie generasie het ‘n universiteitsgraad en 11% het nagraadse kwalifikasies*. Volgens Nomvethe is dit dus belangrik dat maatskappye die werkplek vir die inkomende werkmag aanpas.

Alhoewel 19% van die respondente aangedui het dat millenniërs nie so hardwerkend soos vorige generasies is nie, het 10% steeds aangevoer dat millenniërs nie baie van enige van die vorige generasies verskil nie en net so hard werk, sê Nomvethe.

Sy sê dat dit egter kommerwekkend was om te sien dat 77% van die gegradueerde professionele persone van mening is dat wanneer pas gekwalifiseerde gegradueerdes in diens geneem word hulle nie voldoende op die wêreld van werk voorberei is nie. “Van daardie professionele persone wat nie glo dat nuwe gegradueerdes vir die werkplek gereed is nie, was die meeste van mening dat dit die geval is omdat die oorgang van tersiêre onderrig na die werkplek so anders is dat dit vir die jong gegradueerdes moeilik is om aan te pas. Drie-en-twintig persent van die professionele persone wat van mening is dat jong gegradueerdes nie vir die werkplek gereed is nie, het ook gesê dat laasgenoemde nie enige vorige werkondervinding (soos internskappe) as deel van hul akademiese loopbaan gehad het nie, terwyl 24% aanvoer dat hulle nie die teorie wat hulle bestudeer het in die praktyk kan toepas nie.”

Nomvethe sê dat van die 23% respondente wat gesê het dat nuwe gegradueerdes inderdaad gereed is om die werkplek te betree, 51% hul positiwiteit toegeskryf het aan die feit dat die gegradueerdes ‘n internskap of mentorskap as deel van hul graad deurloop het en dus ‘n basiese begrip gehad het van wat hul werk behels. “Hierdie statistieke bevestig weereens die belangrike rol van internskapprogramme vir die gegradueerde én die werkgewer wanneer dit kom by die voorbereiding van jongmense vir die werkplek terwyl hulle nog studeer,” sê sy.

Sy glo dat internskap- en mentorskapprogramme kan help om millenniërs op werklike werkuitdagings voor te berei, soos om tegniese vaardighede in hul werk toe te pas, met mense te skakel, by verskillende leierskapstyle aan te pas, bestuursvaardighede aan die dag te lê, onafhanklik te werk, bewus te wees van en respek te hê vir generasieverskille, hul eie loopbaan te ontwikkel en in die werkomgewing aan hul waardes getrou te bly.

“Meer moet gedoen word om te verseker dat tersiêre instellings ons jong professionele persone beter voorberei om die wêreld van werk te betree nadat hulle graad gekry het. Dit kan gedoen word deur met korporatiewe Suid-Afrika saam te werk om meer internskapgeleenthede vir hierdie gegradueerdes te voorsien terwyl hulle nog studeer,” sluit Nomvethe af.

-Einde

*Bron: Deloitte 2017 Millennial Survey

Related Photos

Share This Article

Bykomende inligting

PPS spog met meer as 350 000 lede wat toegang het tot ‘n omvattende reeks finansiële en gesondheidsorgprodukte wat spesifiek ontwerp is om in die behoeftes van gegradueerde professionele persone te voorsien.

PPS is die grootste Suid-Afrikaanse maatskappy van sy soort wat steeds volgens die etos van onderlingheid bedryf word, wat beteken dit bestaan net tot voordeel van sy lede. PPS-lede met kwalifiserende produkte deel dus in die wins van PPS Insurance deur middel van jaarlikse toedelings aan die unieke PPS Winsdelingsrekening, en diegene met PPS Investments-produkte kan ook in PPS Investments se wins deel.

PPS-lidmaatskap bied toegang tot die volgende, beproefde en vertroude produkte en dienste: PPS Insurance, PPS Short-Term Insurance, PPS Financial Planning, PPS Investments en Profmed Medical Scheme. Besoek www.pps.co.za vir meer inligting.

PPS is ‘n gemagtigde finansiëlediensteverskaffer.